Förmelda ditt företags budskap med film

Film och företagande. Vad har de två sakerna med varandra att göra? Ganska mycket faktiskt. Har du tänkt på hur svårt det ibland kan vara att på ett bra sätt förklara vad ditt företag erbjuder? Många företag arbetar med ganska invecklade processer, men med hjälp av en tydlig informationsfilm kan budskapet förmedlas enklare.

När du själv ska förklara är det enkelt att du snor in dig i komplicerade utläggningar om detaljer. Hur vore det istället om någon kunde koka ned essensen i det ni gör och förmedla det till kunderna genom en film? Det är precis vad https://www.explainer.se/ gör. De är experter på att ta fram informativa filmer och simulationer som på ett enkelt sätt förklarar vad företaget gör och står för.

Varför film?

Har du tänkt på att människor tar till sig information på olika sätt? Vissa vill läsa på ett papper, andra vill få saker förklarade för sig och vissa tillgodogör sig bäst information med hjälp av bilder. Med en film ger du alla tre grupper information på det sätt som de föredrar, något som sparar både tid och pengar. Kanske är du orolig för att information ska gå förlorad när den förenklas och förmedlas genom en film? Var inte det utan tänk så här: det är du som erbjuder tjänsten som behöver vara expert. Dina kunder behöver bara förstå nyttan för dem av det du gör, samt få en mindre förståelse för hur era processer på företaget ser ut. Det är därför det är så bra att anlita ett företag som Explainer för att göra informationsfilmer. De har helt enkelt en större förståelse för hur människor tar till sig information och hur den ska kokas ned på bästa sätt.

Är det värt pengarna?

Många företagare ställer sig tvekande till att anlita utomstående hjälp. Man tänker på kostnader och är orolig för att någon som kommer utifrån inte kan förstå företaget fullt ut. När det gäller kostnader så är det viktigt att du tänker på tidsåtgång. Hur mycket tid lägger du idag ned på att förklara för kunder hur olika produkter eller tjänster fungerar? Säkert ganska mycket. Som bekant är tid pengar. Tänk om du istället kunde skicka en pedagogisk informationsfilm till dina kunder? En film som på ett snabbt, enkelt och underhållande sätt förklarar vad ni faktiskt gör. Det skulle säkert spara dig en hel del tid och därmed också pengar.

Angående förtroendefrågan så är det viktigt att veta att företag som Explainer är experter på att sätta sig in i hur ett företag ser ut och fungerar. Det gör att du som företagare kan känna dig trygg med att resultatet blir bra. Naturligtvis konsulteras du också under arbetets gång och kan komma med dina egna tankar och åsikter. Det är med andra ord väl värt pengarna att skapa informationsfilmer till företaget. Tänk också på att det är ett utmärkt sätt att lyfta eventuella nya produkter på.