Filmens olika genrer

Precis som med andra kulturella yttringar finns det inom filmen väldigt många olika typer av kategorier. I böckernas värld brukar man tala om exempelvis “chick-flick” eller “deckare” och inom konstvärlden talar man bland annat om absurdistisk och barock konst. I filmvärlden brukar typerna av film att indelas i olika så kallade genrer som exempelvis drama eller actionfilmer. Många filmvetare är dock skeptiska till denna indelning eftersom det per automatik innebär att man placerar en film i ett särskilt fack vilket av vissa anses förstöra det unika med olika filmer.

Den kanske största och vanligaste genren inom film är så kallade dramafilmer, men det är troligtvis också den som är svårast att definiera. Dramat är inlånat från teatervärldens begreppsapparat men betyder inte riktigt samma sak. Ett drama inom teatervärlden kan exempelvis vara både en tragedi och en komedi. Inom filmvärlden utmärks drama ofta av att den kretsar kring dramatiska händelser. De mest seriösa filmerna brukar indelas i denna kategori.

En annan stor genre inom film är actionfilmer, genren var särskilt stor på 1980 och 1990-talet med filmer som Terminator, Die Hard och Rambo. Actionfilmer utmärks av mycket explosioner, skottlossningar och fart och fläkt. Oftast finns det en så kallad “Action-hjälte” som filmen kretsar kring och filmerna är ofta väldigt orealistiska. Actionhjälten brukar exempelvis alltid överleva trots extremt stora och livsfarliga motgångar.

Komedi är också en stor genre inom filmvärlden. Även den kategorin har lånats in från teaterns begreppsapparat. Det finns även här många olikheter med teatervärldens ursprungliga begrepp men i filmvärlden utmärks komedin av att den ska bringa skratt och humor till tittaren. Komedigenren ses generellt som en mindre seriös typ av film, men det finns undantag.

Inom filmvärlden blandas även ibland genrerna, det förekommer exempelvis actiondraman och skräckkomedier.