Allmänt om film

De allra flesta har någon gång i livet tittat på film och större delen av världens befolkning gör det regelbundet. Filmen används i många olika syften, kanske främst som underhållning, men det är också ett viktigt inslag i många utbildningar och i undervisningssyfte. Det finns exempelvis många dokumentärfilmer som skildrar samhället på olika sätt. Även om filmer ofta används i ett underhållande syfte är det ändå ett sätt att förmedla budskap på och analyserar man en film tillräckligt noga kan man ofta hitta väldigt mycket dolda meningar och budskap i filmen, precis som när man läser en skönlitterär bok och annan litteratur. Filmer har funnits ganska länge men har trots det inte dalat särskilt mycket i sin popularitet till skillnad från litteraturen. Idag är det långt många fler som ser på filmer än som läser böcker.

En film är egentligen en serie stillbilder som ger illusionen av att röra sig eftersom de visas snabbt efter varandra, i början av filmhistorien kunde man ofta märka detta i filmer eftersom de ofta hade en flimrande bild vild uppspelningen men idag är den så pass avancerad att det inte märks överhuvudtaget för blotta ögat.

Filmvärlden består av både en skapande och en konstnärlig process samt en stor industri. Filmer skapas ofta utifrån ett manus där skådespelare har olika roller som de ska spela upp. Det påminner mycket om teater men är ofta mer realistiskt eftersom filmer i regel inte är lika “teatraliska” i sitt framförande. Dessutom är tekniken numera så pass utvecklad att man kan använda effekter till att skapa i stort sett vad som helst på filmskärmen. Det finns också filmer som skapas helt utifrån effekter såsom så kallade animerade filmer där alla miljöer och figurer är skapade i olika datorprogram.

Filmer är kulturella artifakter och i olika filmer speglas ofta olika sorts kulturer vilket inte behöver ske medvetet. Precis som med litteraturen speglar filmerna sitt samhälle vilket i sin tur påverkar detsamma. Det är ofta i filmerna som mångas förebilder skapas och det har omedvetet en stor påverkan på ett samhälles kultur. Som exempel kan nämnas den stora hip-hop boomen i Sverige som skedde efter att filmen 8 Mile släpptes som skildrar rapparen Eminems uppväxt och liv. Man kan också se hur till exempel amerikansk patriotism skildras och stärks i många krigsfilmer.

Filmer ger alltså ofta en inblick i aspekter av livet som man annars sällan har tillgång till. Detta medför ett visst ansvar för filmens regissör och andra inblandade. Filmen “Schindler’s List” har exempelvis haft en enormt stor inverkan på hur folk i allmänhet uppfattar de koncentrations och förintelseläger som nazisterna upprättade under andra världskriget. Filmer som baseras på verkliga händelser kritiseras ibland om någon eller några upplever att händelseförloppet inte överensstämmer med verkligheten.